Aangesloten bij

TZC Tandartsen is aangesloten bij tandartsverenigning :

KNMT ( De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde )

Voor meer informatie over KNMT, kunt u terecht op https://www.knmt.nl/