Spoedgevallen

Spoedgevallen buiten onze werktijden:

Met ingang van December 2017 werken wij niet meer samen met de reguliere spoedtandartsen.

De spoeddiensten dragen wij over aan Dental 365.
Dental 365 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor spoedgevallen. Op onze werkdagen kunt u uiteraard met uw klachten terecht in onze praktijk.
Buiten onze openingsuren en in het weekend ( vrijdag na 17.00 uur , zaterdag en zondag) kunt u zich voor spoedhulp, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, wenden tot Dental 365.
Dental 365 heeft 3 locaties waaruit u kunt kiezen, te weten :
 

Locatie Amsterdam

 

Piet Heinkade 215

1019 HM Amsterdam

Tel: 020 555 82 82

Locatie Den Haag

 

Burgemeester Hovylaan 78

2552 AZ Den Haag

Tel: 070 204 00 10

Locatie Rotterdam

 

Dr. Molenwaterplein 30

3015 GD Rotterdam

Tel: 010 455 21 55

 

De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Houdt u er rekening mee dat aan het bezoek van de spoeddienst kosten zijn
verbonden die direct, contant of met de pin dienen te worden voldaan.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.dental365.nl

Heeft u vragen over deze nieuwe spoeddienst regeling, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met onze praktijk op telefoonnummer 0172-431949 of via de mail
info@tzctandartsen.nl.